Systemy CRM i ERP

Wiele lat doświadczenia w pisaniu dedykowanych rozwiązań pod obsługe procesów biznesowych w dużych korporacjach sprawiło, że nie stanowi dla nas problemu stworzenie systemu obsługującego setki handlowców, tysiące klientów i miliony transakcji. Dzięki temu możemy zaproponować budowę systemu na miarę potrzeb. To co dla jednej firmy jest kluczowej dla innej może mieć marginalne znaczenie. Bazowa część naszego systemy wspiera procesy pozyskania klienta oraz obsługę zamówień w tym fakturowania. Ponadto może być ona zintegrowana ze sklepem inetrnetowym.

Jak to wygląda w praktyce?

 • Każde zlecenie rozpoczynamy od przeprowadzenia wstępnej analizy potrzeb klienta.
 • Następnie szacujemy koszt i czas potrzebny na wykonanie sklepu.
 • Przy bardziej złożonych projektach przygotowujemy pełną specyfikację systemu, chyba, że została już przygotowana przez klienta..
 • Ustalamy szczegóły realizacji oraz harmonogram projektu i spisujemy umowę z klientem.
 • Podczas prac nad przygotowywanym projektem konsultujemy się na bieżąco z osobą wyznaczona przez klienta.
 • Po zakończeniu prac przekazujemy gotowe rozwiązanie do testów klienta.
 • Następnie wprowadzamy poprawki wynikające z uwag klienta i przekazujemy produkt do finalnych testów.
 • Najczęściej w przypadku systemów wspierających procesy biznesowe przekazujemy system "moduł po module" - dzięki czemu możliwie jest wcześniejsze rozpoczęcie korzystania z pewnych elementów systemu.
 • Zwykle z czasem apetyt rośnie i klient dostrzega kolejne obszary, które chce również obsługiwać w systemie- w związku z powyższym po zakończeniu prac proponujemy nawiąząnie stałej współpracy pozwalającej na dalszy rozwój systemu.

W jakiej technologii piszemy?

Wszystkie pisane przez nas serwisy są zgodne z najnowszymi przeglądarkami (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari).
Tworzymy je w oparciu o:

 • Po stronie niewidocznej dla użytkownika najczęścieściej korzystamy z PHP, sporadycznie z ASP.
 • Od strony użytkownika jest to HTML, CSS, JavaScript oraz Bootstrap i DHTMLX framework
 • W przypadku średniej wielkości rozwiązań najczęśćiej wystaczające będą bazy MySQL. Przy rozwiązaniach mających obsługiwać miliony operacji skłaniamy się ku bardziej korporacyjnym rozwiązaniom (SQL Server lub Oracle).

5x5 SOLUTION , ul. Paderewskiego 13/22, 87-300 Brodnica, Tel: +48 (22) 292 48 02, Kom: +48 509 986 326, Email: biuro@5x5.pl